HOTĂRÂREA nr. 90 din 9 iulie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza : Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii de drum județean DJ 205H dintre localitățile Domnești Târg- Domnești Sat-Pufești –Ciorani- Calimanesti-Padureni-E85 (DN2), județul Vrancea”