Hotărârea nr. 90/28.03.2024 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,LUCRĂRI NOI DE CONSOLIDARE A AMPRIZEI DRUMULUI ȘI A ZONEI DE SIGURANȚĂ AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONTINUARE LUCRĂRI PENTRU MODERNIZARE DJ205D VALEA SĂRII – NĂRUJA – PALTIN – SPULBER – NEREJU – BRĂDĂCEȘTI, KM 0+000 – KM 34+000, L = 34KM”