Hotărârea nr. 9 din 25 ianuarie 2022 privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”