Hotărârea nr. 9 din 2 februarie 2023 privind „Actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna”