HOTĂRÂREA nr. 9 din 15 februarie 2018 privind stabilirea venitului anual din cedarea folosinţei bunurilor în situaţia în care arenda se exprima în natură, prin modificarea preţului produselor agricole/kg, pe anul 2018