Hotărârea nr. 9/29.01.2024 privind “Actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile imobile aparținând domeniului public al județului Vrancea”