HOTĂRÂREA nr. 89 din 9 iulie 2019 privind aprobarea documentatiei tehnice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Consolidare si Restaurare Casa Memoriala „Al. Vlahuta”, comuna Dumbraveni, sat Dragosloveni, judetul Vrancea, cod monument – VN-II-M-B-06618”