Hotărârea nr. 89 din 27 aprilie 2023 privind „Solicitarea transmiterii terenului în suprafață de 1797 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 50830 Spulber, T150, P10019, din domeniul public al comunei Spulber în domeniul public al județului Vrancea”