Hotărârea nr. 88 din 5 mai 2022 privind „Desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare și selecție, precum și în Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii Contractelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul județului Vrancea pentru activități nonprofit, de interes județean”