Hotărârea nr. 88 din 27 aprilie 2023 privind „Transmiterea solicitării de trecere a imobilului Palat Administrativ corp B cu terenul aferent, din domeniul public al statului în domeniul public al județului Vrancea”