Hotărârea nr. 88 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 205 N sector Intersectie DJ 205 B- Jaristea- Scânteia, km 4 +000-km 11+200, L=7, 20 km. judetul Vrancea