HOTĂRÂREA nr. 87 din 31 mai 2017 privind predarea catre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare si dotare Stadion Tineretului- Str. Cuza Voda nr. 61” din municipiul Focsani