Hotărârea nr. 87 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea documentației tehnico- economice la faza: Expertiza tehnica, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de construire trotuare şi accese în proprietăți aferente obiectivului de investiţie: Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Gologanu - Slobozia Ciorăşti -Coteşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T