Hotărârea nr. 87/28.03.2024 privind „Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 241A, limită județul Galați – Feldioara – limita județul Bacău, km 5+000 – 19+450, L=14,45 km, comuna Tănăsoaia, comuna Corbița, județul Vrancea”