HOTĂRÂREA nr. 86 din 31 mai 2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executarii obiectivului de investiţii „Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Complex Sportiv- Str. Aleea Stadionului nr. 2” din municipiul Focşani