Hotărârea nr. 86 din 27 aprilie 2023 privind “Declararea de interes public județean și de utilitate publică a obiectivului de investiții Construire Parc Industrial Vrancea”