HOTĂRÂREA nr. 86 din 26 iunie 2018 privind aprobarea execuţiei bugetare a U.A.T. judeţul Vrancea şi a instituţiilor publice finanţate din veniturile bugetului local, precum şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea finanţate parţial din venituri proprii, încheiată la data de 31.03.2018