Hotărârea nr. 84 din 4 aprilie 2023 privind „Actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilități" -Sat Petrești, Comuna Vînători, Județul Vrancea