HOTĂRÂREA nr.84 din 30 mai 2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea