Hotărârea nr. 84 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Tâmboiești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Tâmboiești, pentru anul 2021