Hotărârea nr. 84/28.03.2024 privind „ Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ -Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiţii „Pod din beton armat pe DJ 205M, peste râul Năruja, comuna Nistoreşti, km. 3+994, L=68m”, județul Vrancea”