HOTARAREA NR. 83 privind aprobarea depunerii proiectului «Reabilitare energetica a imobilului (fost hotel) situat in comuna Vinatori, Crang Petresti, judetul Vrancea», spre finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020