Hotărârea nr. 83 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Biliești, Consiliul Local Slobozia Bradului, Consiliul Local Slobozia Ciorăști, Consiliul Local Păulești, Consiliul Local Nereju, Consiliul Local Suraia, Consiliul Local Vârteșcoiu și finanțate din bugetul local al U.A.T.Biliești, U.A.T.Slobozia Bradului, U.A.T. Slobozia Ciorăști, U.A.T.Păulești, U.A.T. Nereju, U.A.T. Suraia, U.A.T.Vârteșcoiu pentru anul 2021