Hotărârea nr. 82/28.03.2024 privind „ Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiţii „Pod din beton armat pe DJ 205E, peste râul Șușița, comuna Câmpuri, km. 64 + 950”, județul Vrancea”