Hotărârea nr. 81 din 16 aprilie 2021 privind darea în administrare Serviciului Public Județean „Salvamont” Vrancea a corpurilor C10 și C11 din imobilul ”Serviciul Public de Protecție a Plantelor”, care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, situat în municipiul Focşani, str. Milcov nr. 40