Hotărârea nr. 81 din 4 aprilie 2023 privind “Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”