HOTĂRÂREA nr. 81 din 30 mai 2018 privind transformarea unui post din statul de funcţii al Centrului Cultural Vrancea