Hotărârea nr. 81/28.03.2024 privind „ Aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții Realizare parc tematic – Lupta de la Mărășești din Primul Război Mondial, la Mausoleul Eroilor de la Mărășești”