HOTARAREA NR. 80 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza Documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu-Hingulesti-Maluri, km 26+000-35+600, L=9,6 km, comuna Vulturu, judeţul Vrancea”