Hotărârea nr. 80 din 4 aprilie 2023 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Centrul Cultural Vrancea”