Hotărârea nr. 80 din 16 aprilie 2021 privind atestarea apartenenței la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea a unor imobile