HOTĂRÂREA nr. 8 din 28 februarie 2019 privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vrancea