Hotărârea nr. 8 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea documentației tehnico - economice, la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna”