HOTĂRÂREA nr. 8 din 15 februarie 2018 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2018