Hotărârea nr. 8/29.01.2024 privind “Actualizarea elementelor de identificare ale imobilului Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități aflat în domeniul public al județului Vrancea, ca urmare a actualizării documentațiilor cadastrale”