HOTARAREA NR. 79 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu de trafic) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 205 J, sector km 16+100- 17+100, L= 1.0 km, comuna Fitioneşti, judeţul Vrancea”