HOTARAREA nr. 79 din 30 mai 2019 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al UAT Judetul Vrancea si al institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, precum si aprobarea situatiilor financiare anuale ale acestora, pe anul 2018