HOTĂRÂREA nr. 79 din 30 mai 2018 privind încheierea Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ – Teritorială judetul Vrancea si Asociatia pentru Conservarea Diversitătii Biologice (ACDB) pentru realizarea unor studii de monitorizare a impactului investiţiei asupra biodiversitătii Crângului Petresti, judetul Vrancea