Hotărârea nr. 78 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea