Hotărârea nr. 77 din 4 aprilie 2023 privind „Recunoașterea dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea SC SIND România SRL”