HOTARAREA nr. 77 din 30 mai 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza Nota Conceptuala si tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Înlocuire tâmplărie din lemn cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan la corp C2, Muzeul Vrancei, Focșani”