HOTĂRÂREA nr.77 din 30 mai 2018 privind solicitarea de transfer a unor bunuri din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul public al judetului Vrancea