Hotărârea nr. 77 din 16 aprilie 2021 privind transformarea unui post vacant din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea