Hotărârea nr. 77/28.03.2024 privind „Neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric „Casa Huianu”, cod LMI VN-II-m-B-06410”