HOTĂRÂREA nr. 76 din 31 mai 2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casă, cod LMI VN-II-m-B-06409, din oraşul Focşani, str. Cernei, nr. 35 aflat în proprietatea domnului Cios Tiberiu şi a doamnei Cios Adina