HOTARAREA nr. 76 din 30 mai 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 G, peste râul Putna, in comuna Vulturu, sat Boțârlău, km. 16+550”, județul Vrancea