HOTĂRÂREA nr. 75 din 31 mai 2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Ştefănescu, cod LMI VN-II-m-B-06431, din oraşul Focşani, Bd. Gării, nr. 5 aflat în proprietatea domnului Cernătescu Constantin-Liviu