Hotărârea nr. 75/28.03.2024 privind „Aprobarea încheierii unei tranzacții între Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Vrancea si operatorul S.C. ECO SUD S.A. in cadrul Contractului de delegare a gestiunii nr. 19977/2494/12.09.2023”