HOTARAREA NR. 74 privind aprobarea depunerii proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: limită judeţ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejiţa – Tîmboieşti – Bordeşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T” pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020