HOTĂRÂREA nr. 74 din 31 mai 2017 privind darea în folosinţă gratuită (comodat) către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (în calitate de partener în proiect) a mobilierului şi echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului „CRESC în Vrancea! Copiii remigrati în Vrancea – educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!", destinate dotării centrelor zonale de asistentă psiho-educaţională